12 dấu hiệu của những người giàu có | OhXinh.com 12 dấu hiệu của những người giàu có | OhXinh.com

12 dấu hiệu của những người giàu có

Đây là kết quả nghiên cứu của Thomas C. Corley đến từ trang Business Insider, về phong cách sống của giới giàu. Nếu có đủ 12 điều dưới đây, bạn đích thị là một người giàu có.

dấu hiệu người giàu 1
1. Bạn không cần phải làm việc để thỏa mãn các thú vui cuộc sống nữa. Nếu bạn làm việc thì đó là bởi bạn muốn chứ không cần phải làm vậy. 
dấu hiệu người giàu 1
2. Nguồn thu nhập ngoài lương của bạn nhiều hơn chi tiêu. 
dấu hiệu người giàu 1
3. Bạn đủ khả năng chi trả bất cứ kỳ nghỉ nào mình muốn và vô số lần trong năm. 
dấu hiệu người giàu 1
4. Bạn đủ khả năng chi trả tất cả chi phí y tế hoặc chăm sóc khỏe phát sinh cho bản thân, vợ/chồng hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình, bao gồm chi phí chăm sóc dài hạn trong và ngoài căn nhà. 
dấu hiệu người giàu 1
5. Bạn có thể mua xe mới cho bản thân hoặc gia đình mà không phải vay ngân hàng. 
dấu hiệu người giàu 1
6. Thậm chí khi ly hôn, phong cách sống của bạn hoặc gia đình vẫn không thay đổi. 
dấu hiệu người giàu 1
7. Nếu muốn, bạn có thể trả học phí đại học cho tất cả con cháu mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. 
dấu hiệu người giàu 1
8. Bạn sở hữu nhà ở và/hoặc nhà nghỉ dưỡng riêng và không có khoản thế chấp nào hết. 
dấu hiệu người giàu 1
9. Bạn đủ khả năng chi trả những chi phí lớn, phát sinh bất ngờ mà không ảnh hưởng tới cuộc sống. 

dấu hiệu người giàu 1

10. Cuộc sống của bạn không bị bó buộc bởi lý do tài chính. Bạn có thể làm điều mình thích mà không cần quan tâm tới chi phí. 
dấu hiệu người giàu 1
11. Bạn không mắc khoản nợ nào. 
dấu hiệu người giàu 1
12. Bạn không cần tới bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bởi bạn có thể tự trả cho những chi phí liên quan tới các loại bảo hiểm này. Nếu bạn có bảo hiểm thì đó là để lập kế hoạch trả thuế đất hay bảo vệ tài sản tích lũy của mình. 

Theo Zing.vnTruy cập nhanh