Thai nhi đang phát triển | OhXinh.com Thai nhi đang phát triển | OhXinh.com

Thai nhi 41 tuần tuổi

  Đã là tuần thứ 41 và thai nhi 41 tuần tuổi, kể từ ngày bạn bắt đầu cảm nhận được sự xuất ...

Thai nhi 41 tuần tuổi

  Đã là tuần thứ 41 và thai nhi 41 tuần tuổi, kể từ ngày bạn bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé trong bụng, khiến bạn ...

Thai 40 tuần tuổi

Kích thước thai nhi lớn cỡ nào? Thai nhi lúc này nặng khoảng 3, 4kg. Chiều dài tính từ đỉnh đầu đến chóp mông là khoảng 37 đến 38 cm. Tổng ...

Thai 39 tuần tuổi

Thai nhi lớn cỡ nào? Đến tuần này, thai nhi nặng hơn 3,25kg một chút. Chiều dài từ đỉnh đầu đến chóp mông khoảng 36cm. Tổng chiều dài từ đầu ...

Thai 38 tuần tuổi

Kích thước thai nhi lớn cỡ nào? Vào thời điểm này, thai nhi nặng khoảng 3,1kg. Chiều dài tính từ đỉnh đầu đến chóp mông không thay đổi nhiều, vẫn là ...

Thai 37 tuần tuổi

Thai nhi lớn cỡ nào? Vào thời điểm này, thai nhi có thể đạt khoảng 2,95kg chiều dài từ đỉnh đầu đến chóp mông khoảng 35cm, chiều dài toàn thân khoảng ...

Thai 36 tuần tuổi

Thai nhi lớn cỡ nào? Lúc này, thai nhi nặng khoảng 2,75kg và chiều dài từ đỉnh đầu đến chóp mông là 34cm, chiều dài toàn thân 46cm. Cơ thể bạn lớn ...

Thai 35 tuần tuổi

Thai nhi lớn cỡ nào? Tại thời điểm này, thai nhi nặng khoảng 2,5 kg, chiều dài từ đỉnh đầu đến chóp mông là 33 cm, chiều dài từ đầu đến ...

Thai 34 tuần tuổi

Kích thước thai nhi lớn cỡ nào? Thai nhi lúc này nặng khoảng 2,28 kg. Chiều dai tính từ đỉnh đầu đến chóp moont là khoảng 32cm. Tổng chiều dài ...

Thai 33 tuần tuổi

Kích thước thai nhi lớn cỡ nào? Vào tuần này, thai nhi đã nặng khoảng 2 kg. Chiều dai tính từ đỉnh đầu đến chóp mông là khoảng 30cm. Tổng chiều ...

Thai 32 tuần tuổi

Kích thước con bạn lớn cớ nào? Vào tuần này, bào thai đã nặng gần 1,8kg. Chiều dài tính từ đỉnh đầu đến chóp mông là khoảng 29 cm. Tổng chiều ...Truy cập nhanh